VILLKOR FÖR FOTOGRAFERING

 

 

BOKNING AV FOTOGRAFERING

 

Samtliga priser anges inkl. moms. Arvodet /fotograferingsavgift ska erläggas av beställaren vid bokningstillfället (betalning sker via SWISH). Om betalning ej sker inom 48h har PHOTOART STUDIO inga skyldigheter gentemot beställaren.

 

 

LEVERANS

 

Beställaren anlitar PHOTOART STUDIO för hennes tekniska och artistiska expertis och stil. Beställaren är införstådd med detta och har kontrollerat PHOTOART STUDIOS portfolio på photoartstudio.se för att veta vilken konstnärlig ton på bilder som kan förväntas.

 

BILDVISNING OCH BESTÄLLNING AV BILDER

 

Urval och beställning av bilder sker vid ett separat tillfälle under ett avtalat möte i studio (bildvisning). Efter att fotografen gjort det första urvalet (fotografen sorterar bort eventuella bilder där den avbildade blundar, oskärpa etc,) väljer beställaren själv ut de bilder denne önskar, detta för att beställaren själv ska kunna välja ut de bilder denne gillar bäst.

 

BETALNINGSVILKOR

 

Beställningen betalas under bildvisningen om summan av beställningen är 5.000KR eller mindre. Betalningen sker via SWISH eller bank överföring till BG-nummer.

 

Om beställningsbeloppet ligger mellan 5.000-10.000KR krävs att minst 50% av beloppet betalas på plats under bildvisningen (SWISH betalning eller BG-inbetalning).

 

Om beställningsbeloppet överstiger 10.000KR betalas minst 5.000KR av beställningen på plats under bildvisningen (SWISH betalning eller BG-inbetalning), resten kan betalas på faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

 

 

Vid beställning av digitala porträttpaket får beställaren de utvalda bilderna från fotograferingstillfället via en länk till nedladdning efter det att betalning skett. Beställaren ansvarar själv för att spara de levererade bilderna på sina enheter /som backup. Vanligtvis sker leverans av bilderna inom 48h efter att betalning är genomförd. Leverans av fysiska produkter (album, porträttboxar, förstoringar) sker inom 2-6 veckor från det att fakturan har blivit betald.

 

Urval ska ske inom 3 veckor efter fotograferingstillfället.

 

ARKIVERING AV BILDER

 

Bilderna som visas på bildvisningen lagras upp till 2 år i fotografens bildarkiv. Efter den tiden kan PHOTOART STUDIO ej garantera att bilderna finns sparade. Beställaren själv ansvarar för säkert lagring av de beställda bilderna.

 

 

ANVÄNDNING

 

Inga bilder får förändras efter det att leverans har skett. Priserna som anges är för privat användning. Beställaren äger rätt att på egen hand framställa bilder för privat bruk. Publicering i dagstidningar samt på privat hemsida och sociala medier går bra om PHOTOART STUDIO - AGNIESZKA TÜNNISSEN och hemsideadress photoartstudio.se anges.

 

 

ÖVRIGT

 

PHOTOART STUDIO försöker alltid att få med beställarens alla önskemål på bilder men KAN INTE GARANTERA att dessa uppfylls till 100%.

 

Beställaren godkänner att komma i tid till fotograferingen eller att fotograferingen blir mindre omfattande.

Beställaren/ vårdnadshavaren ansvarar för sina minderåriga under tiden i studion.

 

Vid sjukdom eller förhinder är kunden/beställaren ansvarig för att kontakta PHOTOART STUDIO så tidigt som möjligt men senast 24h innan själva fotograferingen.

 

Avbokning med en full rätt till återbetalning är endast möjlig upp till 7 dagar innan fotograferingen. Efter den tiden har kunden /beställaren endast möjlighet att flytta fotograferingen till ett annat datum.

 

Fotografen ansvarar för att ha backup utrustning i form av extra kamerahus samt spara bildfiler löpande på två minneskort genom hela uppdraget för att säkerställa bildfiler. Om samtliga filer skulle gå förlorade blir PHOTOART STUDIO skyldig att återbetala redan betalt belopp eller erbjuda ny fotograferingstid, inga ytterligare krav kan riktas mot fotografen.

 

GDPR

 

 

 

PhotoArt Studio värnar om din integritet och du kan därför känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas på ett såväl juridiskt som etiskt korrekt sätt.

 

 

 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 

 

PhotoArt Studio samlar information om dig när du fyller i och skickar din förfrågan angående bokning av fotografering via kontaktformuläret på hemsidan (www.photoartstudio.se).

 

Insamling av personuppgifter sker inom ramen för vad som är nödvändigt, rimligt eller förväntat för att möjliggör och förenklar kommunikation mellan oss. Du som blir kund hos PhotoArt Studio lämnar följande personuppgifter:

 

-ditt fullständiga namn

 

-e-post

 

-telefonnummer

 

Du som anlitar PhotoArt Studions godkänner villkor för fotografering. I villkoren framgår bland annat att bilderna från ditt urvalsgalleri lagras digitalt för att möjliggöra efterbeställning av bilder. Dessa bilder förvaras på säkert sätt på externa diskenheter hos fotografen. Som kund också möjlighet att samtycka till, respektive inte samtycka till att bilderna används i PhotoArt Studions marknadsföring. PhotoArt Studio lämnar heller aldrig vidare dina bilder till tredje part utan ett samtycke från dig som kund.

 

 

 

UTDRAG ELLER RADERING AV UPPGIFTER

 

Om du skulle ha önskemål om att personuppgifter och bilder raderas är du välkommen att kontakta PhotoArt Studio via info[at]photoartstudio.se

Ett fel har uppstått. Prova igen, tack.

e-post | info@photoartstudio.se

telefon | 0709 39 49 14

MEDLEM I

Råbygatan 2, Hörby